Kalendář

Obsah

Rozpočet 2006

Celkové příjmy činí 60 000 Kč
Celkové výdaje činí 36 000 Kč
 

V průběhu roku bude rozpočet upraven jak u příjmové tak u výdajové části, podle skutečné výše příjmů (dotací) a podle skutečné výše uskutečněných výdajů.


Rozpočtový výhled na rok 2007 – 2008

2007 2008
Příjmy celkem 65 000 65 000
Výdaje celkem 37 000 39 000