Menu
Mikroregion Lounské Podlesí
mikroregion Lounské Podlesí

Zakladatelská smlouva

Smlouva o založení svazku obcí právnických osob mikroregionu Lounské Podlesí

podle § 46, odst.2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění.
Zakládající členové:
Obec Ročov
Ročov č.p.181
439 67 Ročov
IČO: 00265446
zastoupená starostkou Vlastou Petrovou
 
Obec Domoušice
Domoušice č.p.107
439 68 Domoušice
IČO: 00264903
zastoupená starostou Zdeňkem Kutnerem
 
Obec Líšťany
U Svatého Jána 100
440 01 Louny
IČO: 00831824
zastoupená starostou Miroslavem Protivou
 
Obec Brodec
Brodec 36
440 01 Louny
IČO: 00831778
zastoupená starostkou Graziellou Mlynkovou
 
Obec Zbrašín
Zbrašín 23
440 01 Louny
IČO: 00556491
zastoupená starostou Radkem Tarabou
 
Obec Pnětluky
Pnětluky 26
440 01 Louny
IČO: 00556394
zastoupená starostkou Hanou Drexlerovou
 
Obec Cítoliby
Zeměšská 219
439 02 Cítoliby
IČO: 00556262
zastoupená starostou Václavem Karbanem
 
I.
Výše uvedení zakládající členové zakládají pro společnou činnost svazku obcí s právní subjektivitou, jehož účelem je rozvoj Lounského Podlesí.
II.
Název svazku obcí: Lounské Podlesí
se sídlem
Obecní úřad Domoušice
Domoušice č.p.107
439 68 Domoušice
III.
Orgány svazku obcí:
- valná hromada starostů
- předseda svazku obcí
- místopředseda svazku obcí
- dozorčí rada
IV.
Zakládající členové schvalují stanovy svazku obcí, které jsou nedílnou součástí této zakladatelské smlouvy a které podrobněji upravují záležitosti svazku obcí vymezené v § 20 občanského zákoníku.
V. 
Jménem svazku obcí jsou oprávněni jednat do první členské schůze:
předseda: Zdeněk Kutner
místopředseda:
Miroslav Protiva
Václav Karban
Každý z nich je oprávněn jednat a podepisovat za svazek obcí samostatně.
VI.
Svazek obcí je založen touto smlouvou , jako právní subjekt a vzniká zápisem do registru Krajského úřadu v Ústí nad Labem. Podáním návrhu na zápis je zmocněn pan Zdeněk Kutner, předseda svazke obcí Lounského Podlesí.
 
Datum schválení: 21.3.2003
Podpisy starostů a úřední razítka   

Mikroregion

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
ČLENSKÉ OBCE
 • 2003
  Založeno
 • 10
  Členských obcí
 • 5205
  Počet obyvatel
 • 9650
  Rozloha v ha
 •  
  Unikátní příroda